Video Gletscherlandungen

Gletscherlandung Langgletscher 18.03.2016
Gletscherlandung Croix de Coeur 18.03.2016
Gletscherlandung Petersgrat (Süd) 18.03.2016
Tour de Suisse, Gletscherlandungen vom 29.10.2014
Gletscherlandung Chammli-Joch 28.10.2014
Gletscherlandung Hüfi / Chammli-Lücke
Gletscherlandung Tsanfeuron 1
Gletscherlandung Tsanfeuron 2
Gletscherlandung Äschhorn
Gletscherlandung Rosablanch 1
Gletscherlandung Trient
Gletscherlandung Pers
Gletscherlandung Monte Rosa
Landing at Courchevel
Fly-In Schlappin 2012
Fly-In Schlappin 2014
Fly-In Arosa 2015
Landung in Sion 18.03.2016